Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Beautycentre Cocoon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Beautycentre Cocoon kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Beautycentre Cocoon.

Beautycentre Cocoon, juni 2010

adres

Blekerstraat 26
2222 AN Katwijk
071 402 36 15

 

 Dinsdag 19 december 2017 
heeft Dr. Babak
weer spreekuur
van 15.00
-16.15

ANBOS  facebook